Poznań, Plac Wiosny Ludów. Relikty fundamentu arkadowego budynku pruskiej komory celnej. Koniec XVIII w.
z powrotem