Dokumentacje
Analizy naukowo-zabytkowe, projekty i dokumentacje wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowaną grupę pracowników. Do zakresu tej działalności należą między innymi :
zabytkowe szkice i projekty do analizy stanu i wynikających z niego możliwości renowacji dzieł sztuki, budynków i kompleksów miejskich lub staromiejskich centr
wykonawstwo dokumentacji towarzyszących budowom na piśmie i w obrazie
opracowywanie katalogów i rejestrów dla władz i kolekcjonerów w ramach archiwizacji dóbr sztuki, historycznych budowli, cmentarzy, rzeźb nagrobkowych itp.
badania konserwatorskie i ekspertyzy dzieł sztuki obiektów architektonicznych i archeologicznych

| firma | fasady | sztukaterie | kamień naturalny | drewno | dzieła sztuki | dokumentacje | archeologia | lista referencyjna | email |