Fasady
Formy fasad
Fasady zabytkowych budynków można spotkać w różnych postaciach. Dotyczy to zarówno ich formy jak i używanych materiałów. Formę fasady określa z reguły jej przeznaczenie. Tak więc fasady pałacowe, gmachy lub rezydencje są bardziej bogato zdobione niż budynki mieszkalne, gospodarcze czy inne budowle użytkowe. Najprostszym kształtem fasady jest tzw. fasada otworowa, która posiada tylko otwory na okna i drzwi przy całkowicie płaskiej pozostałej powierzchni.
Istnieje wiele form fasad pałacowych i świeckich od najprostszych, aż po bogato zdobione cokołami, gzymsami, zwieńczeniami drzwi i okien, ozdobami z kamienia naturalnego bądź gipsu, ornamentami z tynku lub rzeźbami. Jako środek architektoniczny stosowane są wykusze, balustrady, balkony i zadaszenia.
 
Elementy ozdobne pierwotnie zarezerwowane dla gmachów sakralnych coraz częściej spotykamy w publicznym budownictwie świeckim ( sądy, ratusze ) oraz domach bogatych mieszczan. Masowe umieszczanie ozdób na fasadach można zauważyć od końca XIX w. Fabryczne wytwarzanie niektórych elementów sprawiło, że były one osiągalne po niższych kosztach. Fasada była szyldem reprezentacyjnym odpowiadającym statusowi socjalnemu.
 
Zniszczenia fasad
Konieczność renowacji fasad wynika przede wszystkim z uwagi na zniszczenia spowodowane upływem czasu. Z upływem lat następuje zatarcie kolorystyki, zwietrzenie tynków oraz zniszczenie detalu architektonicznego. Odnowa fasad jest dokonywana także z powodu działania wilgoci, złego utrzymywania budynku, dokonywania błędnych przeróbek lub po prostu konieczności modernizacji.     
 
Oferta
Renowacja zabytkowych fasad pałacowych, sakralnych i mieszkalnych jest podstawą naszej działalności. Prace wykonywane są we wszystkich stosowanych w tym zakresie technikach i materiałach. 
Oferujemy kompleksowe wykonanie wszystkich związanych z tym czynności tzn. skucie uszkodzonych tynków oraz wykonanie nowych z niezbędną rekonstrukcją ozdób z tynku, gipsu i kamienia naturalnego, jak i odtworzenie pokryć blacharskich, kolorystyki i powierzchni zabezpieczających.
Oprócz powyższych zagadnień warto zwrócić uwagę na naszą dalszą ofertę:
  
Inwentaryzacja zniszczeń i analizy materiałów
kompleksowe badania architektoniczne
badania kolorystyki
opracowanie projektu renowacji
nadzory budowlane
wykonanie dokumentacji końcowej
 
Wykonujemy także następujące prace specjalistyczne przy elewacjach:
  
osuszanie murów
usuwanie starego tynku
naprawa pęknięć
naprawa cokołów z tynku i kamienia
odbudowa gzymsów i innych elementów fasad z tynku, gipsu i kamienia
zabezpieczanie siatką powierzchni fasad przed nowymi pęknięciami
odtwarzanie nowego tynku na bazie analiz starego
naprawa i odbudowa balkonów, balustrad, zadaszeń
renowacja lub rekonstrukcja rzeźb, ornamentów i innych ozdób z tynku, gipsu, kamienia lub metalu
 

 
Oprócz prac przy fasadach tynkowych i stiukowych w zakresie naszego działania są:
  
fasady ceglane ( fugowanie, wypełnienie ubytków, czyszczenie )
fasady drewniane ( wymiana elementów, niszczenie szkodników)
Fasady kamienne ( czyszczenie, uzupełnianie, rekonstrukcja elementów)
 
Należące do fasad okna, parapety i drzwi jak i ich okucia odnawiamy we własnych warsztatach według zabytkowych wzorów (patrz drewno). Więcej przykładów można znaleźć w dziale referencje.

| firma | fasady | sztukaterie | kamień naturalny | drewno | dzieła sztuki | dokumentacje | archeologia | lista referencyjna | email |