Ołtarz w kościele oo. Franciszkanów w Poznaniu (XVII w.). Zdjęcie przed i po renowacji
z powrotem