z powrotem    
Teatr Polski w Poznaniu
Zleceniodawca :
Teatr Polski w Poznaniu
Kwota zlecenia :  
2.200.000 PLN
Wykonane prace :
Kompleksowa renowacja budynku teatru (wybudowanego w 1875 r.), fasada, wnêtrze z sztukateri± i z³oceniami, kolorystyka, prace stolarskie i tapicerskie. Prace zosta³y wykonane w 2000 r.