Charlottenstr. 95. Wykonane prace sztukatorskie na przyk³adzie bogato zdobionej fasady
z powrotem