Weinbergstr.35 w Poczdamie. Prace sztukatorsko - tynkarskie w ró¿nych w ró¿nych formach i stylach.
z powrotem