Charlottenstr.97 Poczdam. Wykonane prace sztukatorskie na przyk³adzie bogato zdobionej fasady.
z powrotem