archeologia
Pracownia Naukowo-Badawcza
Wykonuje wszelkie prace archeologiczne, archeologiczno-architektoniczne, nadzory badawczo-konserwatorskie w trakcie robót ziemnych przy renowacji obiektów zabytkowych i na obszarach chronionych konserwatorsko, kwerendy archiwalno-historyczne. Zatrudnieni w niej specjaliści przeprowadzili dotąd badania na kilkuset stanowiskach pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych na obszarze całej Polski i zagranicą. Wśród najważniejszych realizacji z ostatnich lat należy wymienić:
 
ratownicze badania cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich (II wiek n.e.) w Jordanowie, woj. lubuskie;
badania wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu;
kompleksowe badania archeologiczno-architektoniczne kilkunastu parcel mieszczańskich w Poznaniu.

| firma | fasady | sztukaterie | kamień naturalny | drewno | dzieła sztuki | dokumentacje | archeologia | lista referencyjna | email |